Privacybeleid


Welkom bij het privacybeleid van Musquet.com
Musquet.com is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in de context van uw registratie als nieuwe gebruiker en facturatie.

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze gebruikers. In het kader van onze normale dienstverlening verzamelen, verwerken en hosten wij uw gegevens in Nederland. In bepaalde gevallen zijn we verplicht gegevens over u te openbaren. In dit Privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij over u verzamelen en op welke manier ze daarna worden verwerkt. Dit Privacybeleid lijkt misschien lang, maar wij hebben een gedetailleerd beleid geformuleerd omdat wij vinden dat u zoveel mogelijk moet weten over de praktijken van Musquet.com zodat u uw beslissingen op basis van voldoende informatie kunt nemen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op www.Musquet.com en haar subdomeinen. Door u in te schrijven op en gebruik te maken van Musquet.com gaat u volledig akkoord met dit Privacybeleid. Gaat u niet akkoord met de complete inhoud van dit Privacybeleid dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Gebruikersovereenkomst van Musquet.com.

 1. Een aparte opmerking over kinderen
  Onze services zijn voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze services zijn derhalve niet beschikbaar voor minderjarigen, dat wil zeggen, personen jonger dan 18 jaar en wij vragen minderjarigen ons geen gegevens over zichzelf te verstrekken. Als minderjarige kunt u de services alleen gebruiken onder toezicht van uw ouders of wettige begeleider.
 2. De gegevens die wij verzamelen
  Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt in de eerste plaats om u een efficiënte en op u toegesneden ervaring te bieden die beantwoordt aan je behoeften en u kan helpen om onze diensten vlotter en sneller te gebruiken.

  In het algemeen kunt u op onze site terecht zonder dat u uw identiteit behoeft op te geven of ons een of andere informatie moet verstrekken. Zodra u ons persoonlijke gegevens geeft, bent u niet langer anoniem voor ons. Om gebruik te maken van onze diensten (met name bieden, kopen, verkopen, enzovoort) moet u ons online inschrijvingsformulier invullen en moet u ons met name uw contactgegevens, gegevens die nodig zijn voor uw facturering (als u verkoper bent), gegevens die nodig zijn voor de levering van de objecten waarbij u de koper bent, alsook andere persoonlijke gegevens zoals vermeld op de verschillende formulieren op verschillende plaatsen van de site, bezorgen. Voor ieder gegevensveld proberen wij op te geven of het verplicht moet worden ingevuld of dat het daarentegen gaat om facultatieve informatie. U heeft steeds de mogelijkheid om ons een bepaald gegeven niet kenbaar te maken door ervoor te kiezen om geen gebruik te maken van de dienst of de functie waarvoor dit gegeven vereist is.

  Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij van u verlangen dat u aanvullende financiële gegevens verstrekt zoals uw bankkaartnummer teneinde uw identiteit te kunnen verifiëren. U bent echter nooit verplicht om ons uw creditcardnummer te geven. Er wordt u steeds een alternatieve oplossing voorgesteld. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om u te factureren voor uw gebruik van onze services.

  Bepaalde gegevens houden wij automatisch bij op basis van uw activiteiten op onze site. Wij gebruiken die gegevens voor intern onderzoek over onze gebruikers, hun interesses en hun gedrag, steeds met de bedoeling om de dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden in hun geheel gecompileerd en geanalyseerd, en kunnen de URL bevatten die zojuist door u werd bezocht, de URL waar u vervolgens naartoe gaat (ongeacht of deze URL zich al dan niet op onze site bevinden), de browser die u gebruikt en uw IP-adres.

  Wij gebruiken op bepaalde pagina's van onze site cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw harde schijf worden geplaatst, en niet op onze site, en die ons met name in staat stellen om u informatie te verstrekken die op uw interesses zijn afgestemd. Wij bieden ook bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Een cookie verhindert bijvoorbeeld dat u tijdens een sessie steeds opnieuw uw wachtwoord moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de veiligheid op de site te verbeteren of voor identificatiedoeleinden. De meeste cookies zijn tijdelijke cookies en worden aan het einde van de sessie automatisch gewist. Wanneer uw browser die mogelijkheid biedt, kunt u cookies altijd weigeren. Het is mogelijk dat u in dat geval bepaalde functionaliteiten op onze site niet kunt gebruiken en dat u tijdens een sessie vaker uw wachtwoord zult moet invoeren.

  Het is mogelijk dat op bepaalde pagina's cookies of vergelijkbare instrumenten door derden zijn geplaatst. Wanneer u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die door een andere gebruiker is gemaakt, kan er in die webpagina een cookie zijn opgenomen. Wij oefenen geen toezicht uit op het gebruik van cookies of vergelijkbare instrumenten door derden.

  Wij verzamelen gegevens over uw bied-, koop- en verkoopgedrag. Wij slaan ook de feedback van andere gebruikers over u in onze gebruikersprofielen op.

  Als u ons de gegevens betreffende uw bankkaart of andere gegevens toevertrouwt om uw huidige en toekomstige Musquet.com facturen automatisch te betalen, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens in onze databases bewaren.

  Indien u ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals e-mails of brieven, of indien andere gebruikers of derden ons correspondentie over uw activiteiten of berichten op de Site sturen, kunnen wij die gegevens in een apart dossier over u verzamelen.
 3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
  Wij gebruiken de gegevens die wij over u bijhouden en andere gegevens die wij op basis van uw huidige en vroegere activiteiten op de site verkrijgen om geschillen te beslechten, problemen op te lossen en naleving van onze Gebruikersovereenkomst en de beleidsregels af te dwingen. Indien nodig kunnen wij gegevens van meerdere gebruikers vergelijken om problemen op te sporen en vervolgens op te lossen, in het bijzonder kunnen wij uw gegevens onderzoeken om gebruikers te identificeren die gebruikmaken van meerdere gebruikersnamen of aliassen.

  Als u besluit om objecten te koop aan te bieden en een account te openen, zullen wij uw postadres of uw e-mailadres gebruiken om u te factureren en om u alle nuttige inlichtingen te verstrekken.

  U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om onze marketing- en promotionele activiteiten te verbeteren, het gebruik van onze site te analyseren, de door ons aangeboden inhoud en diensten te verbeteren, en zo de inhoud, voorstelling en aangeboden diensten af te stemmen op uw wensen. Een en ander zal resulteren in verbetering van onze site en een betere afstemming daarvan op uw behoeften.

  Wij kunnen uw gegevens (e-mailadres, postadres of telefoonnummer) gebruiken om met u contact op te nemen en om u informatie te bezorgen die in bepaalde gevallen op uw interesses afgestemd zal zijn, of informatie met betrekking tot het aanbod van nieuwe diensten, promoties, uw gebruik en het beheer van de site. Door akkoord te gaan met de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid stemt u uitdrukkelijk in met het ontvangen van deze informatie. Indien u bepaalde informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit instellen in Uw account. U kunt uw voorkeuren betreffende de ontvangst van kennisgevingen ten allen tijde wijzigen.

  Als u een e-mail stuurt met de functie E-mailen naar vriend/vriendin naar een e-mailadres dat niet geregistreerd is onze Musquet.com omgeving dan gebruiken wij dat e-mailadres enkel om uw e-mail te verzenden. Wij verkopen of verhuren deze e-mailadressen niet. Dit e-mailadres wordt verwijderd nadat uw bericht is verzonden.
 4. Hoe wij uw gegevens openbaar maken
  Als algemene regel zal Musquet.com uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Hieronder wordt het kader beschreven waarin wij uw gegevens toch openbaar kunnen maken.
  • Adverteerders
   Van tijd tot tijd voegen wij persoonlijke gegevens samen (verzameling van gegevens uit alle gebruikersaccounts) en geven die in anonieme vorm door aan adverteerders en andere derden voor commerciële en promotiedoeleinden. Wij verstrekken echter aan die derden geen gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bepaalde gegevens, zoals uw wachtwoord, creditcardnummer, bankrekeningnummer worden nimmer aan commerciële adverteerders verstrekt, zelfs niet in gecompileerde vorm.
  • De Musquet.com omgeving
   Uw gebruikersnaam is beschikbaar op de site en is daarom toegankelijk voor het publiek. Al uw handelingen op de site zullen identificeerbaar zijn aan de hand van uw gebruikersnaam. Andere gebruikers kunnen de objecten zien waarop u in het verleden heeft geboden en de objecten die u heeft gekocht, uw profiel en de ermee verbonden feedback enzovoort. Wij bieden andere gebruikers ook andere methodes aan om zich te identificeren en uw activiteiten op onze site te volgen, zoals bijvoorbeeld door hen voor te stellen om alle objecten te zien die u op een bepaald moment te koop heeft aangeboden. Als u dus aan een bepaalde persoon uw naam in combinatie met uw gebruikersnaam onthult, dan zal deze persoon over uw activiteiten op de site meer te weten kunnen komen. Zelfs al zijn sommige van onze pagina’s in principe ontoegankelijk voor zoekmachines, toch kan het gebeuren dat derden uw e-mailadres proberen te onderscheppen vanaf onze site. Als u koper of bieder bent, geven wij talloze persoonlijke gegevens door aan de verkoper teneinde het sluiten van de transactie te vergemakkelijken (contactgegevens, leveringsadres, enzovoort). Als u verkoper bent, verstrekken wij gegevens aan uw koper (contactgegevens, betalingsadres, bankgegevens voor de betaling, enzovoort).
  • Wettelijke verzoeken
   Wij beantwoorden aan verzoeken van gerechtelijke autoriteiten en soortgelijke instanties om persoonlijke gegevens van gebruikers aan hen mede te delen ter handhaving van de wet, van intellectuele eigendomsrechten of van andere rechten. Wij kunnen (en u machtigt ons om) alle gegevens over u, waaronder gebruikersnaam, naam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, historiek gebruikersnaam en historiek van biedingen en aanbiedingen aan vertegenwoordigers van de wet of van de overheid te verstrekken als wij dat nodig of passend achten wegens een onderzoek naar fraude, namaak, andere activiteiten die onwettig zijn of die voor ons aansprakelijkheid kunnen teweegbrengen.
  Wij kunnen niet garanderen dat uw persoonlijke boodschappen of andere persoonlijke gegevens nimmer openbaar zullen worden gemaakt op een andere wijze dan in dit Privacybeleid wordt beschreven. Derden kunnen bijvoorbeeld berichten of persoonlijke boodschappen kwaadwillig of onrechtmatig onderscheppen of er toegang tot krijgen. Of gebruikers kunnen misbruik of oneigenlijk gebruik maken van gegevens over u die zij via onze site hebben verzameld. Dus ondanks het feit dat onze praktijken op het gebied van de privacybescherming aan de in de bedrijfstak geldende normen voldoen, kunnen wij niet beloven en moet u er niet op vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens of persoonlijke boodschappen te allen tijde vertrouwelijk zullen blijven.
 5. Beheer van uw wachtwoord
  U bent verantwoordelijk voor elke handeling die met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt verricht, inclusief de betaling van de commissies. Geef uw wachtwoord dus nooit door aan derden. Indien u besluit uw gebruikersnaam en wachtwoord of uw gegevens met derden te delen met het oog op de levering aan u van aanvullende diensten, bent u verantwoordelijk voor alle handelingen die met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt ondernomen en u dient daarom het privacybeleid van de betreffende derde te beoordelen. Indien u de controle over uw wachtwoord verliest kunt u de controle over een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens verliezen en partij worden van rechtswege bindende handelingen die namens u worden ondernomen. Het is belangrijk op te merken dat Musquet.com u nooit via email zal vragen om persoonlijke gegevens van het type wachtwoord, nummer van uw creditcard of nummer van bankrekening. Als u een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om deze gegevens bij te werken, neem dan contact op met ons via de Klanten Service voordat u antwoordt. Als uw wachtwoord aan derden werd verstrekt, moet u het onmiddellijk wijzigen.
 6. Recht van toegang tot en wijziging van uw persoonlijke gegevens
  Wij bieden u de mogelijkheid om automatisch alle informatie die u ons geeft zelf te raadplegen en te wijzigen door op de site in te loggen en de nieuwe informatie zelf op te geven. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet op je verzoek aanpassen omdat het heel moeilijk is om uw account handmatig te verifiëren. U kunt uw gebruikersnaam, wachtwoord, contactgegevens, financiële gegevens, postadres en berichtgevingsvoorkeuren wijzigen door in Uw account uw gegevens aan te passen. In geval van wijzigingen of onjuistheden moet u uw gegevens onmiddellijk bijwerken.

  Op uw verzoek zullen wij uw account, uw contactgegevens en financiële gegevens uit onze actieve databases deactiveren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze afdeling Klanten Service. Dit verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden behandeld.

  Wij zullen in onze systemen bepaalde gegevens blijven bewaren om geschillen te beslechten, problemen op te lossen en de naleving van onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen. Wij kunnen met name uw gegevens verbonden met de uitvoering van het contract gedurende een bepaalde tijd bewaren om het risico op fraude te voorkomen of om ons in staat te stellen de toepasselijke wettelijke bepalingen na te komen. Zodoende zullen om technische redenen of voor de back-up van onze systemen persoonlijke gegevens over u in onze databases blijven na uw verzoek om verwijdering, in overeenstemming met de wettelijke vereisten ter zake. Deze gegevens zullen evenwel niet meer online toegankelijk zijn.
 7. Andere verzamelaars van gegevens
  Behalve voor zover uitdrukkelijk anders wordt vermeld in dit Privacybeleid, heeft dit Privacybeleid enkel betrekking op het gebruik en de openbaring van gegevens die wij van u verzamelen. Zij zijn niet van toepassing op het gebruik en de openbaring van uw persoonlijke gegevens aan derden, ongeacht of het gaat om bieders, kopers of verkopers op onze site of op andere sites, voor zover u ze aan hen meedeelt. De adverteerders hebben ook hun eigen Privacybeleid, dat wij u aanraden te lezen voordat u gegevens aan hen meedeelt. Voor zover wij gebruikmaken van adverteerders (derden), verlangen wij van hen dat zij zich houden aan hun eigen Privacybeleid. Aangezien Musquet.com geen invloed kan uitoefenen op het Privacybeleid van derden, bent u onderworpen aan het privacybeleid van die derden. Wij raden u aan om vragen te stellen voordat u uw gegevens aan anderen openbaart.
 8. Veiligheid
  Wij passen verschillende veiligheidsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde toegang door gebruikers binnen of buiten de onderneming. Weest u er echter van bewust dat volmaakte veiligheid op het internet niet bestaat. Musquet.com kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 9. Kennisgeving
  Wij behouden ons de mogelijkheid voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Alle wijzigingen aangebracht aan dit Privacybeleid worden van kracht na afloop van dertig (30) dagen nadat ze online werden gezet en nadat een e-mail werd gestuurd naar de gebruikers die daarom vroegen. Wij geven u die dertig (30) dagen om u in staat te stellen om in voorkomend geval Musquet.com ervan op de hoogte te brengen dat u niet akkoord gaat met deze wijzigingen. In dat geval zal de door de Gebruikersovereenkomst en dit Privacybeleid gevormde overeenkomst, alsook uw recht om gebruik te maken van onze services, na afloop van deze periode van 30 dagen eindigen. Voor vragen kun u contact opnemen met onze Klanten Service.