The ad you were looking for is unfortunately not available.
Perhaps other related antique ads may help you further in your search.

Black powder Guns for sale - antique weapons at Musquet.com

Black powder Guns for sale


Te koop,

Diverse SpringField Trapdoor in 45/70 staan van af 995 euro met een smetteloze loop in diverse uitvoeringen zoals geweer model 1873, 1884, ramrod 1888 en een model cadet trapdoor in 45/70 en 50/70.
Worden verkocht met vrijstellings certificaat van de VNW.

Argentijnse Remington Rolling Block geweer in kal 43 Spanisch. Verkeert in perfecte conditie met een smetteloze loop, dus geen pitting of andere ongeregeldheden in de loop, houtwerk ziet er netjes uit, blauwing is voor 80 procent aanwezig , 895 euro.

Argentijnse Remington Rolling Block in de Patria uitvoering, Kal 43Spanisch verkeert in perfecte conditie, loop is smetteloos heeft dus geen pitting of andere ongeregeldheden, houtwerk ziet er netjes uit, er is een kleine reparatie aan de kolf gedaan maar dit valt niet op en is waarschijnlijk rond 1900 gedaan toen er een heleboel Argentijnse rolling block geweren zijn opgekocht door Bannerman die deze weer door verkocht voor de civiele markt in de USA , leuk geweer voor de startende zwartkruitschutter, 895 euro,

Portugese Remington Rolling Block geweer in Kal 43 Spanisch.
Heeft een smettelose loop, dus geen pitting of andere ongeregeldheden.
Houtwerk is zeer mooi en heeft nagenoeg geen beschadiging.
Zeer apart deze uitvoering die je niet veel tegen komt in deze conditie,
1345 euro Socket bayonet kan er eventueel bij gekocht worden voor 150 euro.


Deense Rolling Block rifle model 1867-96 in kaliber 45-70 heeft een perfecte loop, op de schaal van 10 een vette 9 , houtwerk ziet er nog netjes uit , dus geen scheuren of barsten, blauwing is er nog voor 30 procent aanwezig maar geen roest of pitting in het metaal, gewoon een leuke rolling block in een gangbaar kaliber voor de zwart-kruit-schutter om eventueel mee te beginnen, ? 1095

Is leverbaar met alle herlaad toebehoren tegen meer prijs en alleen op vertoon verlof zijn de herlaad spullen erbij te kopen.

Whitney Rolling Block geweer eerste model in kaliber 5070 in zeer goede conditie met een perfecte loop, zijn zeldzaam . Schiet zeer goed,
1795,- euro

Whitney Rolling Block geweer eerste model in kaliber 43 Spanisch verkeert in zeer mooie conditie en is zeldzaam, heeft een perfecte loop en werden voornamelijk gebruikt in ZuidAmerika. 1295,- euro


Verzamel al meer dan 30 jaar antieke Remington Rolling Blocks en Springfield Trapdoor wapens. Ik streef altijd naar een perfecte kwaliteit in mijn verzameling en probeer dit tevens over te brengen op mijn mede verzamelaars.

De wapens die ik aanbied komen uit de eigen verzameling en verkeren allemaal in top conditie, omdat ik streef naar het optimaliseren van mijn eigen collectie zoek ik altijd naar stukken die in betere staat verkeren, en daarom bied ik oude stukken uit mijn eigen verzameling te koop of te ruil aan.

Te bevragen of als u iets te koop wilt aanbieden wat in me verzamelgebied valt dan mailen naar
Of via 0610495860

Ik bied en zoek alleen maar naar wapens die in technisch perfecte conditie verkeren en eventueel ook geschikt zijn voor de zwart kruitschutters omdat dit mijn eigen streven is in de kwaliteit van mijn eigen verzameling en hobby. En als er dan toch iets is wat niet naar tevredenheid is dan kunt U altijd weer terug komen.

Langs deze weg zie ik alleen maar tevreden verzamelaars en zwart kruit schutters weer terug komen voor nieuwe aankoop of ruil.

Ben altijd genteresseerd in antieke wapens en toebehoren van de volgende merken Remington en Springfield Armory, mocht U iets te koop hebben of willen gaan verkopen laat me dit dan even weten, graag AUB door mailen met fotos.
Indien u vragen heeft met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde informatie rond Antieke Remingtons en Springfield Trapdoor wapens, kunt u altijd een mailtje sturen, misschien kan ik u helpen door u de juiste informatie te verschaffen.

Laat je antieke geweer Tunen om van die hinderlijke zware trekkerdruk verlost te worden, het resultaat zal U verbazen en je score zal aanzienlijk hoger worden en wat ook niet onbelangrijk is het schieten met je antieke wapen wordt weer een plezier, vraag om informatie Via email: wat allemaal mogelijk is en wat de kosten zijn, bij het tunen wordt tevens je wapen helemaal nagekeken en desgewenst schoon gemaakt en de bewegende delen gesmeerd.

Tevens heb ik nog diverse Rolling Blocks in geweer en karabijn uitvoering in de volgende kalibers 45-70, 50-70, 43 Spanisch te koop uit me eigen verzameling. Deze verkeren allemaal in perfecte en originele conditie.

VOOR MEER INFO MAILEN NAAR

Voor de zwartkruit schutters onder U met verlof WM4 kan ik tevens de die set, gietblok, pompstok, schoonmaak artikelen en nog veel meer er bij leveren wat U nodig hebt als zwartkruit schutter, zodat U gelijk bent voorzien en er niet later achter komt dat het niet leverbaar is of het wordt nog duurder dan de aanschaf van U antieke wapen.Enkele tips voor dat u besluit iets te kopen.

Visit the owner. Does he seem to know his antique guns? Will he talk to you? Does he give you straight answers? Will he look you in the eye? Does he have a good reputation? What do others say about him?

Look for special features on the gun. Each special feature increases the value. Look for shorter than normal, or longer than normal factory installed barrels. Short magazines; shotgun butt plates; half-octagon, half-round barrels; single or double-set triggers; original engraving; pistol grip; factory original checkered wood, take-down feature; tang sights, etc. Even if the price is plainly marked, double check it with the owner. Dont be afraid to ask him if its his best price or to make him an offer different than the marked price. Tell him what you are willing to pay. Remember, an expensive gun is not necessarily the best gun. And a cheap gun is not always a good buy. Check around for other Antique guns just like the one you are interested in. If youre at a Antique gun show, look at as many guns as you can that are similar to the one you want. Compare features, condition and price. Ask a lot of questions. Most of all antique gun collectors love to talk about their antique guns. If you have a friend that is more experienced than you, have him take a look at the gun. Ponder it a while if you cant make up your mind. Have a cup of coffee and think about which you would regret more . . . buying the Antique gun . . . or not buying it? If you like it and it fits your criteria and budget, BUY THE ANTIQUE GUN! Enjoy it. If you cant find just what you are looking for . . . dont buy any antique gun. Wait until you find what you want. Tell a reputable collector what you are looking for. Owning and collecting old antique arms is a fun hobby.

Zwart kruit, een korte uitleg

Er bestaat wat onzekerheid over de tekst van artikel 18 van de Regeling Wapens en Munitie in Nederland. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om precies na te gaan welke wapens daar nu wel- of niet onder vallen. Vooral over Amerikaanse lange wapens bestaat wat onduidelijkheid. Om hieraan een einde te maken heeft de VNW (Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars) in hun verenigingsblad Wapenfeiten een artikel gepubliceerd waarin van de Amerikaanse lange wapens wordt aangegeven welke onder de vrijstelling vallen, per naam, type, kaliber en serienummer.
Ter informatie hierbij een gedeelte van dat artikel:


Essentieel is, voor de juiste toepassing van punten c, d en e, dat nagegaan wordt of een bepaald wapen BESTEMD is om zwart kruit als voortdrijvende lading te gebruiken.

Bij de meeste Europese wapens is dit niet zon probleem. Die zijn, over het algemeen, voorzien van aanschietmerken welke aangeven of een wapen voor nitro kruit is of niet. Daar zijn een paar uitzonderingetjes op maar daar kom ik zo op terug.
Bij wapens die niet aangeschoten zijn moet uit andere gegevens afgeleid worden of het wapen voor nitro kruit is of niet. Technische eigenschappen zoals het materiaal van de loop (damast staal), de diepte van de trekken en velden, het laadsysteem (voorladers en papieren patronen) of het kaliber zelf (sommige patronen waren al buiten gebruik toen het nitro kruit zijn intrede deed) moeten dan in aanmerking genomen worden.

Speciale aandacht verdienen de Amerikaanse wapens: die zijn zelden of nooit aangeschoten. Een aantal ervan was in productie tijdens de overgang van zwart kruit naar nitro kruit. Gelukkig zijn over die wapens heel veel productiegegevens beschikbaar en daarbij kan dan ook vaak aan de hand van de productiedatum vastgesteld worden of een wapen geacht kan worden bestemd te zijn voor nitro kruit of niet. Op veler verzoek geven wij hierbij wat data en nummers.

Let even goed op: de volgende gegevens zijn bedoeld als vuistregel. Zij zijn niet de vervanging van de tekst van artikel 18 RWM; zij zijn geen nieuwe regel. Zij zijn slechts bedoeld om aan te geven waar ongeveer de overgang van zwart- naar nitro ligt bij de diverse merken en types. De tekst van de regeling is bepalend. Als op de n of andere manier blijkt dat een wapen voor zwart kruit bestemd is, terwijl het voorbij de overgangsdatum ligt, valt het dus wel degelijk onder de vrijstelling. Ook het omgekeerde is mogelijk. De volgende tekst is niets meer dan een vuistregel, met alle voorbehouden die daar bij horen.

Het omslagpunt in de USA

Sommige wapens zijn oorspronkelijk ontworpen voor zwartkruit kalibers zoals .44-40 en .32-20. Later zijn aan het leverprogramma kalibers toegevoegd die vanaf het begin geladen zijn met nitro kruit, zoals .25-20 of .30-30. De wapens in die nieuwe kalibers zijn dus nitro wapens. Dezelfde wapens in het oorspronkelijke kaliber zijn zwartkruit wapens zolang ze geproduceerd zijn voor de datum dat ook de wapens in die kalibers voor nitro geschikt verklaard werden. Deze datum verschilt van fabrikant tot fabrikant.

Voor de USA kan men stellen dat een patroon zijn leven zeker als zwartkruit patroon is begonnen als hij gentroduceerd is voor 1892 (de datum van invoering van de eerste militaire nitro patroon, de .30-40). Alle wapens in zo?n kaliber zijn dus, in principe, zwartkruit wapens als zij geproduceerd zijn voor de datum van overschakeling. De introductiedatum van patronen is te vinden in boeken zoals ?Cartridges of the world? van Barnes en Handbuch der Pistolen- und Revolverpatronen? van Brandt. Ook Flaydermans? guide to antique American fire arms? verstrekt veel bruikbare informatie.

Een paar voorbeelden van typische zwartkruit kalibers: .32-20 (.32 WCF), .38-40 (.38 WCF), .40-60, .40-70, .40-110, .44-40 (.44 WCF), .44-100, .45-70, .50-95. Als vroege nitro kalibers kan men beschouwen: .25-20 (.25 WCF), .25-35, .30-30, .30-40 (.30 Krag, .30 Army). Deze kalibers zijn onder verschillende namen op de markt geweest.

Per fabriek kunnen we de volgende overgangsdata aanhouden:

Winchester: 1 januari 1899.

Winchester wapens in oorspronkelijke zwartkruit kalibers zijn dus vrijgesteld tot aan de volgende serienummers:
model 1873: 525922
model 1876: allemaal
model 18791883: allemaal (Winchester-Hotchkiss)
model 1885: 84700 (single shot, Hi- en Low wall)
model 1886: 119192
model 1890: 64521 (alleen in .22 short)
model 1892: 165431
model 1894: 147685
model 1895: 19871 (alleen in .38-72 en .40-72)
model 1887: allemaal
model 1893: allemaal
model 1898: ca. 14000 (pre-1945)

uitsluitend in de kalibers .32-40 en .38-55 en dan nog alleen als op de loop niet de tekst ?Nickel steel barrel especially for smokeless powder?staat

Een voorbeeld:
Een model 1892 in kaliber 25-20, nummer 80200 is nitro,
Een model 1892 in kaliber 32-20, nummer 81365 is zwartkruit.
Een model 1894 in .30-30 met nummer 22299 is nitro,
Een model 1894 in .38-55 met nummer 145000 is zwartkruit.

De modellen 1887, 1893 en 1898 zijn wat bijzonder en verdienen enige toelichting.
De modellen 1887 en 1893 (hagelgeweren in de kalibers 12 en 10) zijn altijd zwartkruit wapens geweest. Deze modellen zijn van de markt gehaald omdat ze niet geschikt waren voor nitro patronen. Zij zijn opgevolgd door de modellen 1901 resp. 1897.
Het model 1898 is een saluutkanon in kaliber 10 dat alleen losse patronen, geladen met zwart kruit, kan verschieten. Dit is in productie geweest in ongewijzigde vorm van 1898 tot 1958.
Deze vallen niet onder de vrijstelling.

Marlin: geen datum bekend

Marlin heeft, bij de overgang naar nitro munitie, andere modelnummers gentroduceerd. Alleen het model 93 heeft de overgang overleefd, maar de zwartkruit versies van dat model zijn speciaal gemarkeerd (een soort B-keus wapens). De volgende modellen zijn altijd voor zwart kruit: 81, 88 en 89. De model 93 wapens zijn voor zwart kruit als op de loop staat aangegeven ?not smokeless steel? of ?black powder?.

Colt: 1 januari 1900

Colt lange wapens in oorspronkelijke zwartkruit kalibers zijn dus vrijgesteld tot aan de volgende serienummers:

Lightning small frame: 42800 (alleen in .22 short)
Lightning medium frame: 85800

Lightning large frame: allemaal
Colt-Burgess: allemaal
Hagelgeweer model 18781883: allemaal

De Lightning small frame is meestal in kaliber .22 long. Er is er eigenlijk maar n exemplaar bekend in alleen .22 short: een museumstuk met nummer 1669.

Smith and Wesson: 1 januari 1906

Onder de vrijstelling valt, naast een aantal randvuur revolvertjes, eigenlijk alleen de S&W 320 revolving rifle.

Remington: geen exacte datum bekend

Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat de volgende wapens onder de vrijstelling vallen, mits in oorspronkelijke zwartkruit kalibers of vrijgestelde randvuur kalibers:
Alle Rolling Block geweren tot en met de nr. 2.
Het valblokgeweer nr. 3
De Remington Keene
De Remington Lee in kaliber .45-70
Hagelgeweren tot en met het model 1889.

Sharps: geen exacte datum bekend

Alle originele Sharp wapens vallen onder de vrijstelling.

Stevens: 1904

Stevens geweren bestaan in een enorme verscheidenheid. Gelukkig zijn de meeste in de vrijgestelde randvuur kalibers. Voor de andere is geen algemene regel te geven en moet, door nazoeken in Flayderman of andere literatuur, vastgesteld worden of het wapen voor 1904 is geproduceerd

Whitney: geen datum bekend

Alle originele geweren geproduceerd onder de naam Whitney vallen onder de vrijstelling.

Zoals gezegd, deze opsomming is verre van compleet en alleen bedoeld als vuistregel voor de meest voorkomende merken en types. In andere gevallen kan nader onderzoek nodig zijn.

Een paar specifieke gevallen

Zoals in de vorige Wapenfeiten vermeld zijn stempels niet altijd zaligmakend. Na veel onderzoek en met hulp van de proefbank in Birmingham zijn we tot de conclusie gekomen dat de Martini Henry en Francotte cadetten geweren in kaliber .310 Cadet als nitro wapens beschouwd moeten worden en dus niet onder de vrijstelling vallen.

Daar staat tegenover dat seinpistolen wel altijd onder de vrijstelling vallen, mits zij geproduceerd zijn voor 1 januari 1945. Seinpatronen zijn namelijk altijd geladen met zwart kruit. Dat heeft puur technische redenen. De lading van een seinpatroon dient niet alleen voor het voorstuwen van het projectiel maar moet dit ook ontsteken. Nitro kruit is voor wat betreft dit ontsteken niet betrouwbaar en dus worden seinpatronen (nog steeds) geladen met zwart kruit. De afkapdatum van 1 januari 1945 is, in dit licht, een beetje onpraktisch (midden in de productiehausse van de tweede wereldoorlog) en een verschuiving naar 1 januari 1946 zou welkom zijn.

Een wapen dat oorspronkelijk bestemd was voor het verschieten van nitro patronen maar dat geconverteerd is naar een vrijgesteld kaliber kan onder de vrijstelling vallen. Het geheel moet dan wel aan twee voorwaarden voldoen: ten eerste moet de conversie blijvend zijn. Een wapen met insteekloop geldt niet als conversie. Tevens moet de conversie plaatsgevonden hebben voor 1945. Het enige realistische voorbeeld hiervan is een geweer dat omgebouwd is naar 6mm Bosquette om gebruikt te worden bij kamer schietoefeningen.

De Colt Gatling valt, ook al is het kaliber .45-70 zeker een zwart kruit kaliber, tot mijn zeer grote spijt niet onder de vrijstelling. In de vrijstelling worden namelijk alleen de termen pistolen?, revolvers?, geweren?, kanonnen? en combinatiewapens? gebruikt (In het buitenland en in de EU- en UN regelingen bezigt men meestal de brede term ?vuurwapens?). Helaas kan de Gatling niet als geweer? of revolver? worden beschouwd, zelfs niet als kanon?. De grote Hotchkiss in kaliber 37mm zal er dus wel onder vallen want dat is een kanon.

De opvouwbare Novo revolver, in de eerste uitvoering, valt onder de vrijstelling. Dit zesschots wapen heeft het kaliber 5mm Novo en dat is een patroon met interne ontsteking. Dat is niet hetzelfde als centraalvuur, ondanks het feit dat de slagpin centraal tegen de huls slaat. De latere vijfschots versie is niet vrijgesteld want die heeft kaliber 6,35mm.


Deze zelfde tekst is ook bekend bij Politie, KMar en Douane maar die hebben wat problemen met de interne publicatie ervan (het vuurwapenkatern van het CRI bulletin bestaat helaas niet meer)

Indien je een vraag hebt of meer informatie wenst omtrent een van de vrijgestelde antieke wapens die ik aanbied , mail me en U krijgt binnen 24 uur antwoord, dus vraag !!!!!

Met vriendelijke groet namens,
REMINGTON ROLLING BLOCK and SPRINGFIELD TRAPDOOR COLLECTOR

Region: North America
Category: longarms
Bidding starts at 0,00

Member since 23 Jun. '13
Location: Langedijk, Netherlands [show on map]

Advertiser rating
RATING
---
Rolling block has no rating yet